Qualitat

com autoexigència en el servei


Veure política

SYLTEC basa la seva estratègia en el desenvolupament exigent de serveis de qualitat, fixant l'objectiu en la generació de valor a través de projectes diferenciadors per garantir una alta satisfacció, eficiència en els processos i personalització de l'servei per a tots els participants en l'activitat empresarial. Per a això l'organització compta amb diversos procediments:

  • Política de Qualitat.

  • Revisió periòdica de processos.

  • Avaluació de la satisfacció dels clients i altres parts interessades.

  • Integració de la qualitat dins dels objectius corporatius.

El Sistema de Gestió de Qualitat s'ajusta als estàndards recollits per la Certificació ISO 9001, el que permet assolir objectius de manera responsable, sostenible i eficient i assegurar el màxim estàndard de qualitat.