MASTER

REALITAT VIRTUAL I REALITAT AUGMENTADA

el teu futur comença aquí

En Col·laboració amb
entitat col·laboradoraa


  • Conèixer i distingir les diferents tipologies de projectes d'Unity3D.

  • Obtenir uns coneixements sòlids en lògica de programació i en programació orientada a objectes, i obtenir unes competències avançades en llenguatge C #.

  • Adquirir unes competències bàsiques en modelatge i animació 3D en el programari de desenvolupament de codi obert Blender.

  • Controlar les finestres i components avançades de Unity3D per al desenvolupament de projectes en entorns simulats.

  • Conèixer el Kit de Desenvolupament de Programari (SDK) de Vuforia, la seva compatibilitat amb Unity3D i les eines específiques per al desenvolupament de projectes de Realitat Augmentada (AR).

  • Aprendre a configurar Unity3D per desenvolupar i executar projectes en Realitat Virtual, i obtenir coneixements específics en plataformes dedicades a el desenvolupament d'aplicacions a nivell professional.

Demanar Informació