Seguretat i Salut

com a base per al desenvolupament de l'activitat empresarial

Per SYLTEC és primordial fomentar la seguretat i la salut laboral per protegir el major actiu de l'empresa: les persones que la conformen.

A més de complir amb la legislació i la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, disposant d'una correcta avaluació, planificació i control de la PRL, una adequada i específica formació en PRL i una vigilància periòdica de la salut; l'objectiu de SYLTEC va més enllà, elaborant mesures i polítiques addicionals en l'àmbit, com:

  • Instauració d'una Política Preventiva.

  • Política de Seguretat i Salut.

Totes elles estan avalades, tant per les dades històriques com per reconeixements internacionals que garanteixen el correcte exercici dels protocols de seguretat i salut instaurats.

  • 10 anys seguits sense accidents laborals.

  • Certificació ISO 45001: 2018.