MEDI AMBIENT

com a fonament d'una activitat respectuosa amb el medi ambient i eficient per als stakeholders.

Conscients que el canvi cap a una societat conscienciada i conseqüent amb la conservació mediambiental només és possible unint esforços, la política d'empresa es basa a el 100% a la sostenibilitat, centrant-se en el desenvolupament d'una activitat eficient i respectuosa amb el medi ambient i la educació i innovació en la matèria.

Un dels grans objectius de SYLTEC és contribuir en el procés de transformació energètica i integrar-lo en l'empresa, a través de bones pràctiques mediambientals i d'un model de negoci sostenible basat en la creació de valor per a tots els seus grups d'interès.

De forma periòdica es realitzen campanyes internes que promouen l'economia circular i la cura i protecció de l'medi ambient per fomentar el canvi en la societat des de les persones més properes a l'empresa.

Alguns dels èxits aconseguits fins al moment són:

  • Reducció en la Generació de Residus.

  • Reducció en la Generació d'Emissions.

  • Instal·lació d'energia solar fotovoltaica a les oficines.

  • Flota de vehicles de GLP i GN.

A més, SYLTEC disposa d'un Sistema de Gestió Mediambiental basat en els estàndards recollits per la Certificació ISO 14001.